Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu žadatelům na projekty, akce či činnosti definované vyhlášenými dotačními programy.

Vyhlášené dotační oblasti jsou:

  • Životní prostředí
  • Venkov a zemědělství
  • Regionální rozvoj
  • Kultura a památková péče
  • Vzdělávání, sport a volný čas
  • Sociální a rodinná politika
  • Prevence a požární ochrana
  • Zdravotnictví
  • Ostatní dotace

 

V rámci cestovního ruchu je možné využít dotační programy jako např. program "Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2014" nebo "Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2014" v oblasti regionálního rozvoje, dále např. "Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK"  nebo "Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje" pro rok 2014 v oblasti Venkov a zemědělství, popř. program "Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2014" v oblasti Kultura a památková péče, aj. Pro vyhlášenou dotační oblast Ostatní dotace jsou dotace určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů 

Veškeré informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech lze získat na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který obsahuje jak podrobnosti k jednotlivým vyhlašovaným dotačním programům, tak i potřebné formuláře a dokumenty související s uvedenou problematikou.