Fond malých projektů Rakousko-Česká republika zahájen

Dne 14. června 2017 byl vyhlášen Fond malých projektů Rakousko - Česká republika. Správcem FMP za Jihomoravský kraj je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

Uzávěrka podání žádostí v 1. kole FMP je 18. 9. 2017 14:00 , do konce října Regionální monitorovací výbor rozhodne, které projekty budou podpořeny. 
Bližsí informace a kontakty naleznete na stránkách www.rrajm.cz.