Fond mikroprojektů OPPS SR-ČR 2007-2013 - 11. Výzva

V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 -2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje vedoucí partner projektu Region Bílé Karpaty 11.výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek. 

Číslo výzvy: 11/FMP/I

Platnost výzvy: 25. února 2013, 14:00 -10. dubna 2013, 14:00

Kompletní znění výzvy naleznete v přiložených dokumentech ke stažení.

Dne 13.3.2013 od 10:00 hodin se v zasedací místnosti č. 037 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 v Brně, bude konatinformační seminář pro potenciální žadatele o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 (OPPS SR-ČR 2007-2013).

Pozvánku a bližší informace o programu a konání semináře najdete v přiložených dokumentech ke stažení. 

Přiložené dokumenty