Jihomoravský filmový fond vyhlásí svou první dotační výzvu

 Podporu audiovizuálního průmyslu, filmové tvorby a posílení propagace Jihomoravského kraje a města Brna prostřednictvím audiovizuálních děl má na starosti Jihomoravský filmový fond. Ve své první výzvě poskytne Fond příspěvky na hraná, animovaná a dokumentární audiovizuální díla.

 Zájemci o příspěvek se nyní mohou začít chystat. V roce 2018 může fond rozdělit celkem 9 milionu korun. 30. dubna 2018 vyhlásil svoji první výzvu a základní podmínky pro podávání žádostí.

„Podmínkou pro získání financí je mimo jiné útrata 100% přidělené dotace v regionu. Při hodnocení budou hrát roli kritéria jako jsou propagační potenciál projektu pro město a kraj nebo využití místních profesionálů a služeb“, upozorňuje náměstek brněnského primátora a člen správní rady fondu Matěj Hollan.

Fond založili společně město Brno a Jihomoravský kraj. „Na první výzvu určenou pro výrobu audiovizuálního díla jsme vyčlenili 8,5 milionu korun. 500 tisíc budou moci získat v další plánované výzvě scenáristé,“ doplňuje informace radní Jihomoravského kraje Petr Hýbler.

Jihomoravský filmový nadační fond bude rozhodovat o přidělení příspěvku prostřednictvím sedmičlenné správní rady. Vedle představitelů kraje (Petr Hýbler), města (Matěj Hollan) a Filmové kanceláře Brno (Ivana Košuličová) v ní zasedají čtyři odborníci - scénárista Štěpán Hulík, marketingový specialista v oboru audiovize Marek Loskot, producentka Karla Stojáková a filmový distributor a současný umělecký ředitel slovenského Febiofestu Přemysl Martinek.

Více informací na stránkách Jihomoravského filmového fondu www.jfnf.cz