Neziskové projekty ze Znojemska mají letos již popáté možnost bojovat o čtvrt milionu korun

Sportovní sdružení, kulturní spolky, ekologové a ochránci přírody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již popáté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250 tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Znojmo, kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Moravského Krumlova. Společnost chce dát letos šanci zejména novým projektům a z toho důvodu také změnila pravidla soutěže. Nově tak o příspěvek nemohou znovu usilovat projekty, které v předchozích dvou ročnících zvítězily. Doposud společnost podpořila už na 29 regionálních projektů ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti, a to od začátku října 2017 do 15. ledna příštího roku.

Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení pečující o hendikepované, sociálně znevýhodněné osoby nebo opuštěné děti, a to například na nákup zdravotních pomůcek, zajištění léčby, či vybavení sociálních domů. Na sportovním poli se o grant mohou ucházet dětská i juniorská sdružení působící ve všech výkonnostních třídách, a to na nákup sportovního vybavení nebo účast ve sportovních soutěžích. V oblasti kultury je možné získat příspěvek např. na konkrétní kulturní akce nebo projekty pro děti a mládež či seniory. V rámci ekologie pak příspěvek může být poskytován třeba na ochranu zraněných zvířat, vybavení záchytných stanic, čištění řek nebo výsadbu zeleně.

Naposledy měla na Znojemsku z výhry obrovskou radost třeba rodina Jana a Vojtěcha Forstových, kteří jsou kvůli neléčitelnému svalovému onemocnění odmalička odkázáni na invalidní vozík. Příspěvek potěšil i ochotnický soubor SPK Petrovice, který si z výhry pořídil novou zvukovou aparaturu. Dále hodonický závod podpořil také místní dobrovolné hasiče. SDH Slup se radoval z nového přetlakového ventilu a další hasičské výstroje, hodoničtí hasiči pak z příspěvku zajistili nové vybavení pro trénink požární štafety. „Nejvíce žadatelů každoročně zaznamenáváme ze sociální oblasti, kde se nám některé projekty pravidelně opakují, naopak nejméně se přihlašují projekty zaměřené na ekologii. I proto jsme se nyní rozhodli změnit pravidla přihlašování tak, aby pokaždé zvítězily zcela nové a zajímavé projekty. Doufáme tedy, že letošní ročník bude co do zaměření žádostí velmi pestrý,“ říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.

Vítězové Adfors Grantu 2018 budou vybráni grantovou komisí na základě předchozího hlasování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů a neziskových organizací ze Znojemska a okolí Moravského Krumlova se o grant každoročně mohou ucházet také žadatelé z okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy, kde má společnost druhý výrobní závod.

Pro přihlášení do projektu stačí vyplnit a podepsat žádost a čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách společnosti (ZDE), kde také najdete veškeré další informace o projektu.

O společnosti ADFORS
Saint-Gobain ADFORS CZ (dříve Saint-Gobain Vertex) je předním výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS CZ nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité mřížky (perlinky) ADFORS Vertex®, pásky FibaTape® určené na spoje sádrokartonových desek, sklovláknité tapety Novelio® a výztuže do asfaltových vrstev GLASGRID®. ADFORS CZ zaměstnává více než 1900 pracovníků. Roční obrat v roce 2016 dosáhl 6,8 miliard Kč.

Více informací naleznete na www.adfors.cz.

Kontaktní osoby:
Martina Vlčková Říhová
SAINT – GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Tel: +420 724 600 941
E-mail:martina.vlckovarihova@saint-gobain.com

Tereza Pavézková
EPIC PR
Tel.: +420 774 085 080
E-mail: tereza.pavezkova@epicpr.cz