Pozvánka na seminář pro žadatele Fondu malých projektů

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Seminář pro žadatele k vyhlášeným 1. výzvám na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek na malý projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK – ČR, která je vyvěšena na webových stránkách www.regionbilekarpaty.cz

Jednotlivé semináře proběhnou:
- dne 19. 1. 2018 od 9:30 hodin v Ostravě,
- dne 24. 1. 2018 od 13:00 hodin v Brně,
- dne 25. 1. 2018 od 10:00 hodin ve Zlíně.

 

Bližší informace o semináři v Brně, který se uskuteční 24. 1. 2018 naleznete v přiložené pozvánce.

 

Přiložené dokumenty