ROP všeobecné informace

Řídícím orgánem pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod byl stanoven Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
 

Kontakt: 
Kounicova 13, 602 00 Brno
Web: www.jihovychod.cz
Telefon: +420 532 193 550 

Přiložené dokumenty