Rozvoj služeb v cestovním ruchu - výzva ROPJV

V rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod vyhlásil Úřad regionální rady výzvu v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu na předkládání projektů s žádostí o finanční příspěvek. 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Vyhlášení výzvy: 8. dubna 2013
Příjem žádostí: od 8. dubna 2013 do 2. srpna 2013

Více informací a podmínky Výzvy naleznete na stránkách zde:

http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-2-2/2-2-vyzva-k-8-4-2013