Seznam projektů podpořených z fondů EU - ROP JV

Zde nalezente seznam příjemců podpory a jejich projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Údaje jsou aktualizovány dne 3. února 2010. 

Přiložené dokumenty