Vyhlášení 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 OPVK

Jihomoravský kraj jako zprostředkující subjekt vyhlásil dne 15. ledna 2013 5. výzvu žadatelům k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

V rámci vyhlášené výzvy proběhne dne 23. ledna 2013 od 9.00 hod. seminář pro žadatele, a to na Střední škole polytechnické, Brno, Jílová 36g.

Další informace naleznete v přiložených materiálech a na stránkách globálních grantů JMK http://opvk.kr-jihomoravsky.cz

 

 

 

Přiložené dokumenty