Objevte místa pro nezapomenutelná setkání na jižní Moravě

Pro všechny, kdo chtějí svá netradiční setkání rozšířit o novou dimenzi a odnést si z nich co nejtrvalejší zážitky, vybrala Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava dvě desítky atraktivních míst na území Jihomoravského kraje. V propagačním letáčku a katalogu "Netradiční místa pro netradiční setkání" je nabízí Vaší pozornosti. 

Už delší dobu u nás neplatí, že místem, kde si dva mladí lidé řeknou "ano" s úmyslem vydat se na společnou cestu životem musí být nutně radnice nebo kostel. Zkušenost mnoha párů a jejich příbuzenstva ukazuje, že na síle zážitků i vzpomínek na tento mimořádný den se významnou měrou podílí prostředí. Čím více se odlišuje od toho, ve kterém se běžně pohybujeme, tím více se nám událost zapisuje do paměti.

Totéž samozřejmě platí také o méně významných, přesto však důležitých událostech k nimž patří konference, kongresy odborných či společenských organizací, setkání jejichž posláním je "sladění not" a upevnění vztahů v pracovních týmech. Nemusejí se odehrát v tradičních posluchárnách či kongresových sálech a může je doprovázet pestrý program, vyplňující volné chvíle.

Katalog "Netradiční místa pro netradiční setkání" si můžete stáhnout na této stránce nebo osobně vyzvednout v TIC Jižní Morava, Radnická 2, Brno.

Stačí jen zalistovat a rozhodnout se ..... Kliknutím zde můžete listovat