Setkání pracovníků v cestovním ruchu

Na této stránce naleznete souhrn materiálů z pravidelných setkání pracovníků v cestovním ruchu, která dvakrát ročně pořádá Jihomoravský kraj.

Kontaktní osobou pro dotazy ke zveřejněným materiálům je Bc. Jaroslava Hrušková, referentka cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu Jihomoravského kraje:

email: hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz

tel.:  541 651 312


  • Setkání pracovníků TIC a CR, 12. 4. 2018

    Dne 12. 4. 2018 se v budově krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, v sále Zastupitelstva, uskutečnilo pravidelné jarní setkání pracovníků TIC a cestovního ruchu.

    4.4.2018 více