Setkání pracovníků v cestovním ruchu

Na této stránce naleznete souhrn materiálů z pravidelných setkání pracovníků v cestovním ruchu, která dvakrát ročně pořádá Jihomoravský kraj.

Kontaktní osobou pro dotazy ke zveřejněným materiálům je Bc. Jaroslava Hrušková, referentka cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu Jihomoravského kraje:

email: hruskova.jaroslava@kr-jihomoravsky.cz

tel.:  541 651 312