Setkání pracovníků TIC a CR, 15. 11. 2018

Dne 15. 11. 2018 se v budově krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, v sále Zastupitelstva, uskutečnilo pravidelné podzimní setkání pracovníků TIC a cestovního ruchu.

Program setkání pracovníků TIC a cestovního ruchu konaného dne 15. listopadu 2018
v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, sál Zastupitelstva Jihomoravského kraje


9.00 – 9.30 Prezence účastníků

9.30 – 9.40 Zahájení - Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí oddělení cestovního ruchu, ORR KrÚ JMK

09.40 – 09.50 Aktuální informace o činnosti oddělení cestovního ruchu ORR - Ing. Ivana Lukášková, vedoucí oddělení cestovního ruchu, ORR KrÚ JMK

09.50 - 10.05 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje – turistické jízdenky a turistické linky, přeprava kol - Ing. Květoslav Havlík, zástupce ředitele, vedoucí odboru tarifního, marketingu a rozvoje, Kordis JMK, a.s.

10.05 – 10.30 Aktuální informace o činnosti CCRJM a realizované projekty - Ing. Pavla Pelánová, ředitelka CCRJM; Mgr. Ing. Monika Hlávková, projektová manažerka CCRJM

10.30 – 10.45 Webový portál www.jizni-morava.cz - Ing. Helena Kubíčková, CCRJM

10.45 – 11.10 Přestávka na kávu

11.10 – 12.00 Destinační organizace turistických oblastí se představují zástupci jednotlivých destinačních organizací

12.00 – 12.15 Dotační program „Zkvalitnění služeb TIC v JMK“ - Bc. Jaroslava Hrušková, oddělení cestovního ruchu, ORR KrÚ JMK

Od 12.15 Diskuse

Níže v přílohách naleznete prezentace ze setkání.

Přiložené dokumenty