Analýza návštěvnosti Jihomoravského kraje v létě v roce 2017

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. sleduje pravidelně a dlouhodobě vývoj statistik cestovního ruchu v rámci turistického regionu Jižní Morava, tak aby mohla efektivně a včas reagovat na trendy jejich vývoje a přizpůsobit jim svou nabídku.

 

Údaje o návštěvnosti sbírá a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Tyto údaje jsou ovšem zjišťovány jen za tzv. hromadná ubytovací zařízení, která disponují alespoň 5 pokoji a 10 lůžky. Aby bylo možné sledovat i chování dalších návštěvníků v regionu Jižní Morava, bylo pro sledování návštěvnosti využito moderní metody užívající vysoce přesná statistická data mobilního operátora. Sběr proběhl za 3. kvartál roku 2017, tedy v době hlavní turistické sezony.
 
Předmětem analýzy pro potřeby Centrály cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. byli tzv. výletníci (jednodenní návštěvník, který navštíví dané místo minimálně jednou, a to bez přespání -1 výletoden, z důvodu přesnosti výstupů se jedná o aktivní část dne mezi 7:00 – 22:00, výletník v místě stráví alespoň 2, resp. 3 hodiny.) a turisté (vícedenní návštěvník, který v daném místě stráví minimálně jednu noc -1 turistoden, z důvodu přesnosti výstupů se jedná o osobu, která v destinaci stráví alespoň 3 hodiny v nočním období mezi 1:00 – 6:00). Z výsledků analýzy byli naopak vyloučeni rezidenti, pravidelně dojíždějící a cizinci dlouhodobě pobývající v Jihomoravském kraji.
 
Anonymizace dat pro analýzu návštěvnosti proběhla v souladu s telekomunikačním tajemstvím (zákon č. 151/2000 Sb.) tak, aby nebyly předávány a zpracovávány žádné osobní údaje ani zprostředkovací data.
 
Hlavní výstupy analýzy návštěvnosti
Celkový počet návštěvníků za sledované období (1. 7. 2017 až 30. 9. 2017):
• Domácí výletníci 1 069 672, zahraniční výletníci 669 458 (domácí návštěvník průměrně vykoná 3,1 návštěvy, zahraniční návštěvník vykoná 1,5 návštěvy).
• Domácí turisté 1 033 751, zahraniční turisté 386 275 (domácí turista ve městě stráví v průměru 2,9 turistodne, zahraniční návštěvník pak 1,4 turistodne).
 
Zdrojové trhy:
• Domácí výletníci pocházejí zejména ze sousedních krajů – kraje Vysočina a Zlínského kraje. Poté následují výletníci z Prahy.
• Domácí turisté míří do Jihomoravského kraje z Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje.
• Zahraniční výletníci pocházejí z Rakouska, Slovenska a Německa.
• Zahraniční turisté přijíždějí z Německa, Slovenska a Rakouska.
 
Délka návštěvy:
 • Většina domácích i zahraničních výletníků navštívila město 1x.
• Délka pobytu v lokalitě činí u domácích i zahraničních turistů 1 – 2 noci.
 
Počet hostů i počet přenocování se dle dat z ČSÚ od roku 2012 zvyšuje. A také se kontinuálně zvyšuje doba pobytu turistů v kraji, zvyšuje se průměrná hodnota počtu přenocování v přepočtu na jednoho turistu.
 
V případě zájmu o podrobnější informace k této analýze kontaktujte Centrálu cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o., Moniku Hlávkovou, hlavkova@ccrjm.cz.
 
Další informace ke statistikám v cestovním ruch: http://www.ccrjm.cz/cz/pro-partnery/statistiky/