Analýza vývoje návštěvnosti jižní Moravy v letech 2001-2009

Analýzu zpracovala Masarykova univerzita v Brně pro Krajský úřad JMK. Sběr informací probíhal formou anketního šetření, jehož cílem bylo vypracování detailní analýzy o návštěvnosti a profilu návštěvníka regionu. Analýza hodnocení je provedena textovou, tabelární a grafickou formou. 

Hlavní důraz byl v uplynulých letech kladen na šetření především v letní sezoně, která je pro většinu turistických oblastí jižní Moravy rozhodující sezonou.

Pozornost je soustředěna na geografickou, socio-demografickou a psychografickou segmentaci profilu návštěvníků.

Analýzu lze stáhnout na webových stránkách Krajského úřadu JMK ZDE.