Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve městě Brně

Český statistický úřad shromažďuje data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení a publikuje je na úrovni krajů. Více jak jeden milion hostů v roce 2006 a téměř 1,2 milionu v roce 2007 udávají stále se zvyšující zájem o region Jižní Moravy, potažmo města Brna.
 

Průměrný počet přenocování se pohybuje okolo 2,2 nocí, a to jak pro residenty, tak i pro neresidenty. Ze zahraničních hostů jsou nejvíce zastoupeni návštěvníci z Polska (předpoklad transitu), Německa, Slovenska, Itálie a Rakouska. (www.czso.cz - 10.12 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí za 1. - 4. čtvrtletí 2007 a 10.12 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí za 1. - 4. čtvrtletí 2006)

Z údajů o počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na území města Brna v letech 2005, 2006 a 2007 lze vyčíst stále vzrůstající počet hostů i přenocování, což značí zvyšující se zájem o město Brna a lze tedy konstatovat, že aktivity, které byly v posledních třech letech s cílem zvýšení návštěvnosti města realizovány, opravdu cíl splnily a image města byla posílena. Jednou z hlavních aktivit byla implementace jednotného vizuálního stylu města Brna. V roce 2005 využilo ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních 427 tis. Hostů, v roce 2006 jich bylo 452 tis. a v roce 2007 počet hostů dosáhl hodnoty 485 tis. Se vzrůstajícím počtem hostů se zvyšuje i počet přenocování z 820 tis. v roce 2005 na 853 tis. v roce 2007.

Tabulku s přehledem návštěvnosti města Brna v letech 2005, 2006, 2007 naleznete v příloze.

Zdroj: MMB, Kancelář strategie města Brna 

Přiložené dokumenty