Šetření letní návštěvnosti města Brna v roce 2004

Masarykova univerzita v Brně zpracovala pro MMB šetření návštěvnosti města Brna. Výzkum probíhal prostřednictvím ankety (dotazník), která byla realizována na předem vybraných místech města. Při realizaci dotazníkového šetření spolupracovali zejména studenti Přírodovědecké a Ekonomicko - správní fakulty MU v Brně. 

Přiložené dokumenty