Závěrečná zpráva o provedení anketního šetření profilu návštěvníka v Jihomoravském kraji

Na základě výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Průzkum návštěvnosti jižní Moravy 2008" zadavatele Krajského úřadu Jihomoravského kraje zvítězila se svojí nabídkou Ekonomicko-správní fakulta MU Brno. Po dohodě se zadavatelem proběhl průzkum (anketní šetření) v turistickém regionu Jižní Moravy v jeho 5 turistických oblastech.

 

 

Přiložené dokumenty