Malého rozsahu

 Veřejné zakázky malého rozsahu, které zadavatel není povinen zadávat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


 • Dodatečné informace č. 1 "Kontroly kvality a manuál"

  Dovolujeme si Vás informovat o odpovědi na dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu "Kontroly kvality a manuál".

  10.7.2014 více
 • Výzva k podání nabídky "Kontroly kvality a manuál"

  V rámci projektu Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě a ve Weinviertelu, CZ0316, financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 a Fondu malých projektů si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Kontroly kvality a manuál", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách.

  1.7.2014 více
 • Výzva k podání nabídky "Kontroly kvality a manuál"

   V rámci projektu Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě a ve Weinviertelu, CZ0316, financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013  a Fondu malých projektů si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Kontroly kvality a manuál", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách.

  1.7.2014 více
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

  Vážení,
  dovolujeme si Vás informovat o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu "Suvenýry - balíček regionálních produktů II" v rámci projektu M00216.
  Výsledek zakázky malého rozsahu naleznete v přiloženém dokumentu. 

  2.6.2014 více
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

  Vážení,

  dovolujeme si Vás informovat o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu "Suvenýry - balíček regionálních produktů II" v rámci projektu M00216.

   Výsledek zakázky malého rozsahu naleznete v přiloženém dokumentu. 

  2.6.2014 více
 • Suvenýry - balíček regionálních produktů II

   V rámci projektu Offene Kellergassen erzählen Geschichte(n), M00216,financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Suvenýry - balíček regionálních produktů II", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách.

  19.5.2014 více