Malého rozsahu

 Veřejné zakázky malého rozsahu, které zadavatel není povinen zadávat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Předchozí 1 3 4 5 6 7