NOVÉ: Výzva k VZMR "Grafické a tiskové práce"

Vážení,
obracíme se na vás s výzvou k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku. 

Veřejná zakázka:

Grafické a tiskové práce

Druh veřejné zakázky: 

dodávky

Zadavatel:

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

IČ: 750 63 638

Sídlo:

Radnická 2, 602 00 Brno

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou

Monika Perďochová, +420 542 210 088 

 

 

Účelem tohoto řízení je získání cenových nabídek na zajištění odborné grafické úpravy dle dodaného vizuálu projektu a tisk letáku a záložky pro projekt „Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území“, který byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 pod registračním číslem CZ/FMP.10/0263.

 

 Předpokládaná cena veřejné zakázky činí do 62 100,- bez DPH. 

 

 Lhůta pro podání nabídek je 7.2.2014 do 10:00 hodin.

 

 Místo pro podání nabídek je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 2, 602 00 Brno.

 

 Termín a místo vyhodnocení cenových  nabídek: sídlo zadavatele, 7.2.2014 v 10:00 hodin.

 

Přiložené dokumenty