Suvenýry - balíček regionálních produktů II

 V rámci projektu Offene Kellergassen erzählen Geschichte(n), M00216,financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Suvenýry - balíček regionálních produktů II", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách.

 

Přiložené dokumenty