Suvenýry - balíček regionálních produktů

V rámci projektu Offene Kellergassen erzählen Geschichte(n), M00216, financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Suvenýry - balíček regionálních produktů", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách. 

 

Přiložené dokumenty