Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Obracíme se na vás s výzvou podání nabídky na veřejnou zakázku "Pořízení fotografií na téma cykloturistika". 

veřejná zakázka:

Pořízení fotografií na téma cykloturistika

druh veřejné zakázky:  

služby

zadavatel:

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

IČ: 750 63 638

sídlo:

Radnická 2, 602 00 brno

zastoupený:

kontaktní osoba:

Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou

Monika Hlávková, hlavkova@ccrjm.cz, +420 542 210 088

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení fotografií na téma cykloturistika" je výběr jediného uchazeče pro uzavření smlouvy o dílo na pořízení a předání fotografií včetně autorských práv v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole.

Předpokládaná cena veřejné zakázky činí do 350 000 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentaci, ve které jsou uvedeny i požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích, lze vyžádat nejpozději 27. 4. 2011 do 9 hodin na adrese: hlavkova@ccrjm.cz.

Lhůta pro podání nabídek je 31. 5. 2011, 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek je CCRJM, z.s.p.o., Radnická 2, 602 00 Brno

Termín a místo otevírání nabídek: sídlo zadavatele, 31.5. 2011 od 11:00 hodin

V Brně dne 20. 5. 2011

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka

 

 

 

Přiložené dokumenty