Výzva k podání nabídky "Infokiosky"

 V rámci projektu Liechtenstein, M00219 financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013 si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Infokiosky", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přiložené zadávací dokumentaci.

 

 

Přiložené dokumenty