Výzva k podání nabídky "Kontroly kvality a manuál"

 V rámci projektu Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě a ve Weinviertelu, CZ0316, financovaného z programu EÚS Rakousko - ČR 2007 - 2013  a Fondu malých projektů si vás dovolujeme vyzvat k předložení nabídky v rámci VŘ "Kontroly kvality a manuál", bližší informace a podmínky plnění naleznete v přílohách.

 

 

Přiložené dokumenty