Výzva k zakázce malého rozsahu "Realizace grafické úpravy a tisku vzdělávacích materiálů včetně zajištění odborných překladů"

obracíme se na vás s výzvou k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku. 

 

Veřejná zakázka:

Realizace grafické úpravy a tisk vzdělávacích materiálů včetně zajištění odborných překladů

Druh veřejné zakázky: 

dodávky

Zadavatel:

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

IČ: 750 63 638

Sídlo:

Radnická 2, 602 00 Brno

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou

Ing. Lukáš Bačík, +420 542 210 088 

 

Účelem tohoto řízení je získání cenové nabídky na zajištění grafické úpravy a tisku vzdělávacích materiálů včetně odborných překladatelských služeb pro projekt OP VK s názvem „Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu“, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/05.0099.

Předpokládaná cena veřejné zakázky činí do 120 619,- bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je 3.2.2014 do 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídek je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Radnická 2, 602 00 Brno.

 

 

Přiložené dokumenty