Nadlimitní

Veřejné zakázky nadlimitní dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.