Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku

Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediální kampaně v rámci projektu s názvem „Zaujměme nově zahraniční destinace" spočívající zejména v uveřejnění inzerce a mediálních spotů v požadovaných mediích. 

Veřejná zakázka: „Zajištění mediální kampaně pro projekt Zaujměme nově zahraniční destinace" 

Druh veřejné zakázky:  služby

Zadavatel: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.
IČ: 75063638
DIČ: CZ75063638
Sídlo: Radnická 2, 602 00 Brno
Jednající Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou

Osoba pověřená zadavatelskou činností

zadavatele zastupuje v řízení zástupce zadavatele na základě uzavřené smlouvy

" Sdružení AK Šebesta - AK Holotňáková "
Sídlo: Čechyňská 16, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Holotňáková, advokát
Tel: 00420 733 539 698
Fax: 00420 543 254 925
e-mail: akholotnakova@gmail.com
 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 3 709 927 Kč bez DPH. Zadávací dokumentaci, v které jsou uvedeny i požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích, lze vyžádat nejpozději 28.5.2012 do 10 hod. na adrese: akholotnakova@gmail.com. Nabídky můžou uchazeči podávat jenom v českém jazyce.

Lhůta pro podání nabídek je 28.5.2012, do 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídek je sídlo zadavatele

Termín a místo otevírání obálek: sídlo zadavatele, 28.5.2012 od 10:00 hod.

v Brně dne 30.3.2012

za zástupce zadavatele, Mgr. Jiří Šebesta, advokát

 

 

Přiložené dokumenty