Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky na služby v rámci ROP NUTS II Jihovýchod

 Zadavatel tímto rozhoduje o zrušení veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění mediální kampaně pro projekt Netradiční místa pro netradiční setkání", zveřejněné podle Pokynů pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod, v platném znění 23. 6. 2011 na internetových stránkách zadavatele, Informačním systému o veřejných zakázkách a také na webových stránkách Regionální rady Jihovýchod.

Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Brně dne 18. 7. 2011

Mgr. Zuzana Vojtová

ředitelka CCRJM

 

Přiložené dokumenty