Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel tímto rozhoduje o zrušení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Výroba propagačních materiálů, předmětů a multimediální dokumentace v rámci projektu s názvem Zaujměme NOVĚ zahraniční destinace." 

Zakázka byla zveřejněna podle pokynů pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod, v platném znění 14. února 2012 na internetových stránkách zadavatele a na stránkách Informačního Systému o Veřejných Zakázkách dne 15. února 2012 pod ev.č. 7202010007711. Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V Brně dne 14.3.2012

Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka 

 

 

Přiložené dokumenty