Výzva k předložení cenové nabídky

Cílem výzvy k podání cenové nabídky je získat cenové nabídky od dodavatelů a vybrat dodavatele, který zajistí hospodárně, účelně a efektivně předmět plnění výběrového řízení „Zajištění cateringu během přeshraničního stolování”
 
V přílohách je uveřejněna specifikaci předmětu plnění k předložení cenové nabídky v rámci VŘ “ Zajištění cateringu během přeshraničního stolování" v rámci projektu „Přeshraniční stolování jižní Morava-Weinviertel ", KPF-02-075.
 
Prosíme o doručení Vaší cenové nabídky dle vzoru v příloze č. 1 na e-mail pelanova@ccrjm.cz co nejdříve, nejpozději do 24. května 2019 do 12:00 nebo osobně do sídla zadavatele v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
 

Přiložené dokumenty