4. mezinárodní vědecká konference a studentský workshop

Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, Česká republika - organizuje 4. mezinárodní vědeckou konferenci, pod záštitou senátora Parlamentu ČR pana Ing. Stanislava Juránka, a studentský workshop dne 9. května 2011 „Učíme cestovní ruch a hotelnictví - učíme se cestovní ruch a hotelnictví ".

Cílem konference je realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference a studentského workshopu, kterým je jak nejlépe učit a jak se nejlépe učit cestovní ruch a hotelnictví na základě hlavní myšlenky, kterou je celoživotní učení a učení se.

Témata konference

V souladu s tématem konference a workshopu jsou vítány příspěvky na tato témata:

  • Znalosti a zkušnosti profesionálův cestovním ruchu a hotelnictví
  • Post-komunistické zeměa vzděaný personál v cestovním ruchu a hotelnictví
  • Bariéry a hybné síly ve výuce/uční se oboru cestovní ruch a hotelnictví  
  • Teorie nebo praxe v cestovním ruchu a hotelnictví?

a dalš témata ze všech oblastí managementu, marketingu, ekonomiky, ekonomie, psychologie, sociologie, jazyků matematiky, statistiky, geografie apod.

Přiložené dokumenty