8. mezinárodní vědecká konference VŠOH

Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, Česká republika - organizuje 8. mezinárodní vědeckou konferenci, pod záštitou senátora Parlamentu ČR pana Ing. Stanislava Juránka, a studentský workshop dne 9. dubna 2015 „ Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století".

Cílem konference je realizovat setkání zástupců různých organizací včetně akademiků, výzkumníků, tvůrců politiky cestovního ruchu a hotelnictví, profesionálů z podniků i z neziskových organizací a organizací zabývajících se rozvojem destinací, zástupců místní správy a samosprávy, studentů a dalších, kteří cítí potřebu a mají zájem účastnit se diskuse o různých tématech, problémech a současných trendech týkajících se ústředního tématu konference.

V souladu s tématem konference a workshopu proběhnou příspěvky na tato témata:

1. Faktory konkurenceschopnosti v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví
2. Informace a informační technologie v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví
3. Kvalita produktu a služeb v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví
4. Aktuální trendy v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví
5. Bezpečnost v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu
6. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Kontakt:

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Bosonožská 9, 625 00 Brno
tel: 547 218 247
www.hotskolabrno.cz