Vzdělávání v cestovním ruchu

Nabídky vzdělávání v cestovním ruchu.


 • Travelbakers: Měření v cestovním ruchu

  Poslední dobou se na různých úrovních investují nemalé částky do cestovního ruchu. Co je však opomíjeno je výsledná analýza a měření úspěšnosti reklamy a samotné měření a informace o turistech. Seminář vás během 4 hodin seznámí s metodami, příklady měření a postupy. Zaměříme se na získávání dat z reklamy a jejich analýzu.

  21.12.2016 více
 • Travelbakers: Facebook v cestovním ruchu

  Jak používat správně facebook? Co jsou nejčastější chyby a omyly? Jak komunikovat na facebooku?  Jak pracovat s fb profilem? Jak správně zadat facebook reklamu?

  Velká část subjektů pracujících v cestovním ruchu nepoužívá dobrým způsobem facebook a neuvědomuje si jeho smysl. Jeden z největších odborníků na fb v České republice v průběhu 4 hodinového školení ukáže novinky, postupy i největší omyly.

  12.12.2016 více
 • Kurz pro průvodce cestovního ruchu se v Brně opět otevírá

   Po delší době se v Brně opět otevírá pro všechny zájemce o práci v cestovním ruchu přípravný kurz průvodců cestovního ruchu. Cílem tohoto kurzu, který má rozsah 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce cestovního ruchu“.

  18.10.2016 více
 • Pozvánka na kurz Trenéra kvality služeb

   Český systém kvality služeb ( ČSKS) je dobrovolný inovativní nástroj, který pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

  17.8.2016 více
 • Kurzy v oborech Gastronomie - Hotelnictví - Cestovní ruch

  Hotelová škola Brno nabízí e-learningové kurzy v oborech GASTRONOMIE - HOTELNICTVÍ - CESTOVNÍ RUCH. Kurzy jsou určeny zájemcům o další vzdělávání v uvedených oborech.

   

  18.3.2016 Pozvánky na vzdělávací akce, semináře více
 • Víkendový kurs pro průvodce cestovního ruchu

  Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. – Institut celoživotního vzdělávání v Brně, pořádá v říjnu a listopadu víkendové kursy Průvodce cestovního ruchu, určené pro zájemce o získání kvalifikace pro průvodcovskou práci v oblasti cestování.

  23.9.2015 více