Knižní novinka Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

Dovolujeme si Vás informovat o knižní novince z nakladatelství Grada: Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi.

Anotace:

Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu.

Více o publikaci a dalších knižních titulech naleznete na

http://www.grada.cz/cestovni-ruch-podnikatelske-principy-a-prilezitosti-v-praxi_6979/kniha/katalog/