Kurz pro průvodce cestovního ruchu se v Brně opět otevírá

 Po delší době se v Brně opět otevírá pro všechny zájemce o práci v cestovním ruchu přípravný kurz průvodců cestovního ruchu. Cílem tohoto kurzu, který má rozsah 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce cestovního ruchu“.

  Kurz proběhne ve dnech 24. 11. 2016 – 31. 1. 2017. Vyučovací dny jsou úterý a čtvrtek (vždy po 4 vyučovacích hodinách od 15.15 do 19.00 hod.). Praktická zaměstnání jsou vždy v sobotu. V kurzu budou přednášet dlouholetí průvodci CR a zkušení lektoři. Zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem pro místní rozvoj (Ing. Miroslav Řepa) bude v sobotu 19. února 2017. K této zkoušce se mohou přihlásit nejen absolventi přípravného kurzu, ale i zájemci, kteří se na zkoušku připraví formou samostudia. Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace získají osvědčení, které je opravňuje k výkonu funkce průvodce cestovního ruchu ve všech zemích EU (po příslušné nostrifikaci).
Cena kurzu je 5.300 Kč, cena zkoušky profesní kvalifikace je pro absolventy kurzu jen 700 Kč, pro ostatní zájemce o přezkoušení pak 3.700 Kč. Předběžné přihlášky do přípravného kurzu lze zasílat na adresu repa@cebus.cz nebo repamir@seznam.cz. Více informací lze získat i na tel. č. 736 487 371 nebo 5 42 21 78 98.

Podrobný rozvrh kurzu najdete v přiloženém dokumentu.

Přiložené dokumenty