Kurzy průvodců cestovního ruchu v roce 2017

Po roce se v Brně opět otevírá pro všechny zájemce o práci v cestovním ruchu přípravný kurz průvodců cestovního ruchu. Cílem tohoto kurzu, který má rozsah 85 vyučovacích hodin včetně tří praktických zaměstnání, je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce cestovního ruchu“. 

 Kurz proběhne ve dnech 26 10. 2017 – 19. 12. 2017. Vyučovací dny jsou úterý a čtvrtek (vždy po 4 vyučovacích hodinách od 15.15 do 19.00 hod.). Praktická zaměstnání jsou vždy v sobotu. V kurzu budou přednášet dlouholetí průvodci CR a zkušení lektoři. Zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem pro místní rozvoj (Ing. Miroslav Řepa) bude v sobotu 27. ledna 2018. K této zkoušce se mohou přihlásit nejen absolventi přípravného kurzu, ale i zájemci, kteří se na zkoušku připraví formou samostudia. Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace získají osvědčení, které je opravňuje k výkonu funkce průvodce cestovního ruchu ve všech zemích EU (po příslušné nostrifikaci).
Cena kurzu je 5.800 Kč, cena zkoušky profesní kvalifikace je pro absolventy kurzu jen 900 Kč, pro ostatní zájemce o přezkoušení pak 3.900 Kč.

Předběžné přihlášky do přípravného kurzu lze zasílat na adresu repa@cebus.cz nebo repamir@seznam.cz. Více informací lze získat i na tel. č. 736 487 371 nebo 5 42 21 78 98.

Pro ty, co chtějí absolvovat pouze zkoušku profesní kvalifikace průvodce CR bez kurzu a připraví se na tuto zkoušku sami, je vypsán ještě jeden termín zkoušky PK, a sice v sobotu 14. října 2017. Zájemci o tuto zkoušku obdrží příslušné učební texty po podání přihlášky na zkoušku.

Přiložené dokumenty