Kurzy průvodců cestovního ruchu v roce 2018

Po roce se v Brně opět otevírá pro všechny zájemce o práci v cestovním ruchu přípravný kurz průvodců cestovního ruchu. Cílem tohoto kurzu je připravit absolventy ke zkoušce profesní kvalifikace podle Národní soustavy klasifikací České republiky č. 65-021-N na obor „průvodce cestovního ruchu“ 

Kurz proběhne ve dnech 25. 10. 2018 – 18. 12. 2018 v Paláci Morava na Malinovkého náměstí v Brně. Vyučovací dny jsou úterý a čtvrtek (vždy po 4 vyučovacích hodinách od 15.15 do 19.00 hod.).
 

V kurzu budou přednášet dlouholetí průvodci CR a zkušení lektoři. Zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou pověřenou Ministerstvem pro místní rozvoj (Ing. Miroslav Řepa) bude v sobotu 26. ledna 2019.

Předběžné přihlášky do přípravného kurzu lze zasílat na adresu repa@cebus.cz nebo repamir@seznam.cz. Více informací lze získat i na tel. č. 736 487 371.