Nově vypsané kurzy Českého systému kvality služeb

Specializované pracoviště ČSKS vypsalo nové termíny kurzů pro rok 2017. Všechny kurzy jsou pro účastníky stále bezplatné.

Specializované pracoviště ČSKS vypsalo nové termíny kurzů pro rok 2017. Kurzy pro Trenéry prvního stupně a aktualizační kurzy začínají v březnu, kurzy druhého stupně zahájíme v květnu. Všechny kurzy jsou pro účastníky stále bezplatné. Zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu zvyšuje konkurenceschopnost certifikovaných subjektů.

Seznam všech vypsaných kurzů naleznete v tomto dokumentu.

Kurzy pro Trenéry kvality I. stupně ČSKS jsou určeny pro pracovníky poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, kteří mají zájem zapojit se do zvyšování kvality svých služeb a následně certifikovat svou provozovnu nebo v případě samostatné činnosti pak sebe a stát se tak držiteli značky „Q“. Kurzy jsou zároveň určeny pro pracovníky, kteří jsou z důvodu odchodu stávajícího Trenéra kvality z jejich organizace pověřeni k nahrazení stávajícího Trenéra.

Kurzy pro Trenéry kvality II. stupně ČSKS dále prohlubují nastavenou kvalitu v životě organizace. Kurz je zaměřen na upevňování a rozvíjení poznatků zavedeného systému v I. stupni a na zavádění nových externích nástrojů pro měření vlastní kvality poskytovaných služeb. Na kurzu se také naučíte systematicky pracovat se zpětnou vazbou od zákazníka, ať už formou dotazníkových šetření nebo prováděním Mystery Shoppingu.

Aktualizační kurz Trenéra kvality I./II. stupně ČSKS – jak provést roční aktualizaci je určen pro Trenéry kvality certifikovaných subjektů. Je zaměřen na zopakování základních zásad a pravidel Českého systému kvality služeb s důrazem na provedení povinné roční aktualizace certifikátu ČSKS.

Na kurzy se přihlásíte ve svém uživatelském profilu pod záložkou „školení“ v levém menu. Pokud ještě nemáte svůj uživatelský profil, registrujte svou organizaci na www.csks.cz.

Pro více informací můžete kontaktovat tým ČSKS na info@csks.cz.

Fotogalerie