Portál Vzdělávání v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, v současné době realizují pět systémových projektů specifického vzdělávání v cestovním ruchu, které mají prostřednictvím profesního vzdělávání pracovníků v ČR zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb, a přilákat tak více turistů i do méně navštěvovaných regionů.

Tématicky různě zaměřených vzdělávacích programů je zatím 53 a jsou určeny zejména pro pracovníky v cestovním ruchu, pracovníky veřejné správy a neziskového sektoru se zaměřením na cestovní ruch, účastníky vzdělávacích a informačních akcí a zájemce o práci v cestovním ruchu.

Na webových stránkách www.vzdelavanivcr.cz naleznete informace o projektech, přehled všech vzdělávacích programů, způsob jak se jich zúčastnit (ať už jejich prezenční, či e-learningové formy - pokud ji vzdělávací program umožňuje). Kapacita prezenční formy studia je omezena. Každý úspěšný absolvent získá po skončení vzdělávacího programu certifikát.

Kromě studijních materiálů pro každý vzdělávací program, vzniká řada odborných publikací, brožur a manuálů pro potřeby pracovníků v cestovním ruchu a veřejné správy se zaměřením odbornosti na CR. Všechny tyto textové materiály si mohou zájemci prohlédnout a bezplatně stáhnout z e-knihovny, která byla v rámci projektů pro tyto účely zřízena a vyhledávat zde můžete i podle klíčových slov. Přístup do e-knihovny je prostřednictvím webových stránek www.vzdelavanivcr.cz.

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro další informace kontaktujte: Helena Soukupová, Communication Works, tel.: (420) 233 342 824-6, helena.soukupova@cwprg.cz nebo: www.vzdelavanivcr.cz