Víkendový kurs pro průvodce cestovního ruchu

Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. – Institut celoživotního vzdělávání v Brně, pořádá v říjnu a listopadu víkendové kursy Průvodce cestovního ruchu, určené pro zájemce o získání kvalifikace pro průvodcovskou práci v oblasti cestování.

Kurs obsahuje jak teoretickou, tak praktickou přípravu, k výuce bude využíváno kombinovaných forem audiovizuální výuky v učebně, samostudia i praxe v terénu. Bližsí informace v přiložené zprávě.

Přiložené dokumenty