Projekty

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. úspěšně realizuje projekty podpořené z fondů Evropské unie, např. z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, Evropská územní spolupráce Slovensko - Česká republika, Regionálního operačního programu Jihovýchod, Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 - 2013 nebo za podpory Jihomoravského kraje. CCRJM se také aktivně zapojuje do mezinárodních projektů za účasti mnoha partnerů z Evropy, např. projekty podpořené Evropskou komisí.

Více informací o jednotlivých projektech získáte níže včetně popisu jednotlivých aktivit a ukázky výstupů jednotlivých projektů.


 • V4 Non-Capital Cities Tourism Workshop

   V4 Non-Capital Cities Tourism Workshop je první společný projekt Centrály, maďarské organizace cestovního ruchu z Debrecínu Association for the Tourism of Debrecen and Hortobágy, polské Municipality of Kraków – Municipal Office a slovenského partnera z Košic KOŠICE - Turizmus v rámci Mezinárodního visegrádského fondu.

  Mezinárodní visegrádský fond více
 • South Moravia - region without barriers

  Cílem projektu „South Moravia - region without barriers“, který byl schválen k podpoře v rámci grantu Evropské komise (SI2.710216) je zmapovat současnou situaci přístupnosti Jihomoravského regionu pro osoby se specifickými potřebami.

  28.8.2015 Evropská komise více
 • Mobilní a interaktivní zážitky z příhraničních regionů

  Projekt Mobilní a interaktivní zážitky z příhraničních regionů je financován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, v rámci Fondu mikroprojektů. 

  Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 více
 • Kam u sousedů

  Projekt s názvem Kam u sousedů je zaměřený na vytváření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení informovanosti občanů na obou stranách hranice a je spolufinancován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.

  Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 více
 • EuroVelo 13 - Iron curtain trail

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. je zapojena do mezinárodního projektu financoveného Evropskou komisí na podporu rozvoje stezky podél železné opony - Eurovelo 13.

 • Živé prameny jižní Moravy

  Obsahem projektu je ucelená propagace jižní Moravy jako atraktivního cíle relaxačních a wellness lázeňských pobytů. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatých léčivých přírodních zdrojích jižní Moravy, oslovit především českou klientelu a motivovat ji k odpočinku a nabrání sil pobytem v jihomoravském regionu. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity jižní Moravy jako unikátní wellness destinace.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více