Projekty

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. úspěšně realizuje projekty podpořené z fondů Evropské unie, např. z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, Evropská územní spolupráce Slovensko - Česká republika, Regionálního operačního programu Jihovýchod, Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 - 2013 nebo za podpory Jihomoravského kraje. CCRJM se také aktivně zapojuje do mezinárodních projektů za účasti mnoha partnerů z Evropy, např. projekty podpořené Evropskou komisí.

Více informací o jednotlivých projektech získáte níže včetně popisu jednotlivých aktivit a ukázky výstupů jednotlivých projektů.


 • Společná prezentace vinařského regionu jižní Morava a Weinviertel

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. realizovala v rámci Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko projekt "Společná prezentace vinařského regionu jižní Morava a Weinviertel" pod registračním číslem CZ0299.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • Výstava k tématice regionálních produktů jižní Moravy a Weinviertelu

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. připravila ve spolupráci s Leader Regionem Weinviertel Ost přeshraniční výstavu "Co se pěstuje v našem kraji". Projekt byl podpořen Fondem malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko pod registračním číslem CZ0298.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

  Velká Morava, mocná říše zasahující území dnešní České republiky, jižních oblastí Polska, velké části Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a také Itálie, je spojena i s příchodem věrozvěstů – Cyrila a Metoděje na naše území. Jejich příběh představuje autentický motiv, v němž rezonuje základní kulturní, duchovní a společenská identita naší země. V moderním pojetí představují Cyril a Metoděj čitelnou a nosnou marketingovou značku pro komunikaci území ve vztahu k rozvoji kulturního cestovního ruchu. Symbolizují cestu ke kořenům, k základním hodnotám evropské civilizace a kultury, která tvoří rámec připravovaného produktu a předkládaného projektu kulturního turismu.

  2.2.2015 Integrovaný operační program více
 • Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území

  Projekt Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

  Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 více
 • Propojení webových aplikací

  Cílem projektu bylo zhotovení informačního systému, který propojil zainteresované subjekty cestovního ruchu a zefektivněl sdílení a shromažďování dat o místech a akcích zajímavých z hlediska cestovního ruchu.

  Dotace Jihomoravského kraje více
 • Netradiční místa pro netradiční setkání

  Hlavním cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod bylo zpracovat turistický produkt, který nabídne nové netradiční možnosti pro pořádání oslav životních událostí, akademických konferencí a dalších eventů.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více