Projekty

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. úspěšně realizuje projekty podpořené z fondů Evropské unie, např. z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, Evropská územní spolupráce Slovensko - Česká republika, Regionálního operačního programu Jihovýchod, Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 - 2013 nebo za podpory Jihomoravského kraje. CCRJM se také aktivně zapojuje do mezinárodních projektů za účasti mnoha partnerů z Evropy, např. projekty podpořené Evropskou komisí.

Více informací o jednotlivých projektech získáte níže včetně popisu jednotlivých aktivit a ukázky výstupů jednotlivých projektů.


 • Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace

  Projekt Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

  Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 více
 • Ochutnejte Moravu!

  Festival chutí, ale i vykročení za gastronomickou historií jižní Moravy, tak by se dal charakterizovat projekt Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. který finančně podpořil Jihomoravský kraj.

  Dotace Jihomoravského kraje více
 • Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy

  Hlavním cílem projektu Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy (M00216) Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. a Weinviertel Tourismus GmbH bylo vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Zemskou výstavu 2013 a na vinařský charakter obou regionů, dále větší zapojení sklepních uliček do turistiky.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě a Dolním Rakousku

  Cílem projektu Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě a Dolním Rakousku (M00219) je marketingově využít téma historie rodu Lichtenštejnů na území Jihomoravského kraje a v Dolním Rakousku a podpořit tak cestovní ruch v příhraničním regionu. Projekt realizovala Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. společně s obcí Wilfersdorf za podpory dalších partnerů.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • Po stopách moderny

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. realizovala společně s Moravskou galerií v Brně, Europaforum a MAK Wien projekt Po stopách moderny (registrační číslo M00203).

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • Trh regionálních potravin a výrobků – online

  Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v projektu Trh regionálních potravin a výrobků - online (CZ0167), který byl podpořen z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více