EuroVelo 13 - Iron curtain trail

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. je zapojena do mezinárodního projektu financoveného Evropskou komisí na podporu rozvoje stezky podél železné opony - Eurovelo 13.

Cílem projektu je rozvoj této mezinárodní trasy, podpora tvorby turistických balíčků pro tuto trasu, za účelem výměny informací a zkušeností jsou pořádány jak regionální tak i nadregionální workshopy. Více informací na www.eurovelo.cz a www.eurovelo13.com.

Partneři projektu:

 • European Cyclists´ Federation, Belgie
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Finsko
 • City Bike OÜ, Estonsko
 • Türisma attistibas valtst agentura, Lotyšsko
 • Vidzemes Türisma Asociacija, Lotyšsko
 • Baltic Bike Travel UAB, Litva
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Německo
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Sachsen-Anhalt, Německo
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Thüringen, Německo
 • Pomorskie Stowarzyszenie "Wspólna Europa", Polsko
 • Polska Organizacja Turystyczna, Polsko
 • Nadace Partnerství, Česká republika
 • Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., Česká republika
 • Weinviertel Tourismus GmbH, Rakousko


 • Leták o EuroVelo 13

  Leták o EuroVelo 13

  V rámci mezinárodního projektu EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail byl vydán nový informační leták o stezce EuroVelo 13 v oblasti jižní Moravy a Weinviertelu.

  30.9.2015 více
 • Balíčky a programy podél cyklotrasy EuroVelo 13 - Železné opony

  Pro turisty i zástupce cestovních kanceláří byly v rámci projektu EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail připraveny návrhy turistických programů i konkrétní balíčky.

  20.7.2015 více
 • Pozvánka na workshop v Praze

  Dovolujeme si Vás pozvat 3. září 2015 na workshop k dálkové cyklotrase EuroVelo 13 – Stezka železné opony, abychom společně vyhodnotili současný stav této cyklotrasy na území České republiky v jednotlivých regionech a marketingové aktivity, které proběhly a probíhají na její podporu. V druhé části se pobavíme o dalším postupu při podpoře a rozvoji této EuroVelo trasy u nás.

  17.7.2015 více
 • Nadregionální workshop v Rize

  Ve dnech 7. a 8. května 2015 se konal další nad regionální workshop projektu EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail a to v Lotyšsku, v Rize. První den se konal workshop projektových partnerů a tisková konference na podporu trasy EuroVelo, které se účastnil i Michael Cramer, člen Evropského parlamentu, který stál u zrodu této trasy.

  11.5.2015 více
 • Nadregionální workshop EV13 v Mikulově

  Nadregionální workshop EV13 v Mikulově

  Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 organizovala Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. nadregionální workshop pro projektové partnery zapojené do projektu na podporu stezky železné opony - EuroVelo 13.

  24.11.2014 více