Nadregionální workshop v Rize

Ve dnech 7. a 8. května 2015 se konal další nad regionální workshop projektu EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail a to v Lotyšsku, v Rize. První den se konal workshop projektových partnerů a tisková konference na podporu trasy EuroVelo, které se účastnil i Michael Cramer, člen Evropského parlamentu, který stál u zrodu této trasy.

Druhý den se konala pro účastníky workshopu exkurze na kole po části dálkové trasy EV 13 v Lotyšsku. Projekt bude ukončen na konci září 2015, čeští partneři ještě uspořádají studijní cestu pro novináře a regionální workshop v Praze.

Fotogalerie