Pozvánka na workshop v Praze

Dovolujeme si Vás pozvat 3. září 2015 na workshop k dálkové cyklotrase EuroVelo 13 – Stezka železné opony, abychom společně vyhodnotili současný stav této cyklotrasy na území České republiky v jednotlivých regionech a marketingové aktivity, které proběhly a probíhají na její podporu. V druhé části se pobavíme o dalším postupu při podpoře a rozvoji této EuroVelo trasy u nás.

BODY programu

 
·        Vyhodnocení současného stavu trasy EuroVelo 13 v České republice v dotčených krajích
·        Realizované projekty na podporu EuroVelo 13
·        Představení aktivit s ECF a dalšími partnery na podporu stezky
·        Marketingové aktivity k produktu EuroVelo 13 – weby, mapy, brožury apod.
·        Plán rozvoje a aktivit v následujících letech a možnosti financování
·        Diskuze
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
 
Monika Hlávková, CCRJM
Daniel Mourek, Nadace Partnerství
 
 
Účast potvrzujte na e-mail hlavkova@ccrjm.cz do pátku 14. srpna 2015.
 
Workshop se koná v rámci projektu EuroVelo 13, číslo smlouvy SI2.677283.