GrünRaum - zhodnocení zelených prostor

Cílem projektu „GrünRaum“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ71) je využít velký potencionál přírodního a kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor.

Lead Partner: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

Partneři: Die Gärten Niederösterreichs, IMC Fachhochschule Krems

Strategičtí parneři: Vysočina Tourism, Niederösterreich Werbung

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Alokované prostředky EFRR: 423 579,41 €

Nejdůležitější výstupy:

  • společná přeshraniční síť v oblasti zelených prostor
  • společná nabídka přírodního a kulturního bohatství zelených prostor a její prezentace veřejnosti

 


Přiložené dokumenty