Katalog přírodního a kulturního bohatství zelených prostor - sběr dat

Prvním aktivitou projektu "GrünRaum" je sběr dat o hmotném a nehmotném přírodním a kulturním dědictví zelených prostor a tvorba katalogu těchto prvků.

V tomto katalogu budou sesbírány hmotné a nehmotné prvky kulturního a přírodního bohatství zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku. Katalog bude sloužit pro přípravu dalších aktivit projektu – např. storytelling, tvorba přeshraniční sítě zelených prostor, prezentace na webových stránkách, tiskoviny. Na tvorbě katalogu pracují jak partneři projektu, tak i odborníci, experti i jednotlivý správci zelených prostor, tak aby byl co nejobsáhlejší.

Rádi bychom i Vás touto cestou požádali o spolupráci na tvorbě katalogu, pokud víte o významném přírodním a kulturním bohaství zelených prostor v regionu jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zašleme formulář k vyplnění. Získané informace ze všech zdrojů se stanou základem pro další práci na projektu, pro tvorbu přeshraniční sítě a poté i marketing zelených prostor v cestovním ruchu. O dalších aktivitách projektu budeme včas informovat na stránce CCRJM nebo na http://www.at-cz.eu/grunraum. O formulář a bližší informace si pište na e-mail projektové manažerky Moniky Hlávkové: hlavkova@ccrjm.cz!

Všechny aktivity probíhají v rámci projektu ATCZ71 GrünRaum, na kterém se podílejí Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o., Die Garten Niederöstereichs, IMF FH Krems jako projektoví partneři a Vysočina Tourism s Niederösterreich Werbung jako strategičtí partneři.